Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

53. Gnou jou avan kouché solèy
53. Gnou jou avan kouché solèy

53. Gnou jou avan kouché solèy

1.

Gnou jou avan kouché solèy,

Anpil malad té résté la

Dévan Jézu, nan gran doulè.

Bi-into yo alé avèk joua.


2.

Gnou foua anko sé asouè tou.

É nou proché bò Jézu-Kri.

Ségnè si nou pa ouè kò Ou,

Nou kouè Ou isit an Éspri.


3.

O Sovè, chasé tout malè.

Gin pami nou moun ki soufran,

É dòt ki tris, ou nan mizè;

Dòt kap soufri nan min Satan.


4.

Lé mon-n tronpé jin-n jan ak fi,

É yo rété la dan toujou!

Gin moun ki gin mové zanmi,

Poutan yo pa vlé vi-n jouin-n Ou!


5.

E tout moun yo bézouin la pè,

Sové dé tout bagay ki fo.

Min moun yo kap suiv Ou tou pré,

Santi péché andan kè yo!


6.

O Sovè Kris, Ou sé moun tou.

Lè sou la tè Ou té gnou non-m,

Ou té grangou ak tanté tou.

Ou kon-n sa ki nan kè lè zòm.


7.

Min, Ou gin toujou min-m puisans,

Paròl Ou gingnin fòs toujou.

Béni nou tout an abondans,

É asouè a vi-n géri nou.

Login Form