Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

57. Jézu, mouin té pran la koua mouin
57. Jézu, mouin té pran la koua mouin

57. Jézu, mouin té pran la koua mouin

1.

Jézu, mouin té pran la koua mouin

Pou-m kité tout é pou-m suiv Ou.

Abandonnin é méprizé,

Sé Ou sèl pou mouin toujou.

Sé pou-m pèdu tout anbision,

Tou sa m-té chaché é konnin.

Min richès mouin sou kondision

Ké Bon-Dieu ak sièl pou mouin.


2.

Lé mon-n mèt kité é rai mouin.

Yo té kité Sovè-m tou.

Kè umin-n kapab tronpé mouin,

Lè zòm pa fidèl kòm Ou.

É pandan Ou kontan avè-m,

Bon-Dieu sajès é amou,

Yo mèt rai é kité mouin,

Mouin vlé rété avèk Ou.


3.

Lè zòm mèt pèsékuté mouin,

Sa va fè-m proché pi pré Ou.

La vi du kapab avèk mouin,

Pou mouin, sièl la va pi dous.

Okin mal pa kab fè-m soufri

Pandan amou Ou pou mouin.

Plézi tè sa pa fè-m réjoui.

Joua Ou bay, sé joua san fin.


4.

Sé pou-n vouayajé pou la gloua

Pa la foua é la priè.

Nou va konbat pou la viktoua.

Ak Bon-Dieu nou gin la pè.

Bi-into sé pou-n kité tè sa.

Pélérinaj nou va fini.

Nou va ouè foui tout travay la.

Rékonpans nou, sé Jézu.

Login Form