Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

76. Nan fon labim map rélé Ou
76. Nan fon labim map rélé Ou

76. Nan fon labim map rélé Ou

1.

Nan fon labim map rélé Ou,

O kouté mouin, Ségnè!

Sé nan Ou sèl mouin jouin-n sékou

Pou-m pa dézéspéré!

Si ou ta sonjé tout péché

Pou puni chak, kon sa doué yé,

Ki moun kab rézisté Ou?


2.

Gras a lamou, nou jouin-n nan Ou

Padon péché nou yo.

Justis nou-min’m pa bon du tou,

Zèv nou sé bagay fo.

Nou pa gin doua vanté tèt nou

Pou angnin bon kap fèt nan nou;

Sé gras Ou sèl kap fè li.


3.

Tout éspoua-m sé lé Ségnè,

Zèv mouin pa vo angnin,

Sé pa sou yo mouin kalkulé,

Tout foua-m sé nan Li-min’m.

Mouin kité tout choz nan min Li,

Li sé fòs mouin, Li sé la vi,

Map tan-n ak foua sékou Li.


4.

Min-m si Li pa édé-m tou suit,

Si m-oblijé tan-n lontan -

Dé jou pasé é min-m dé nuit,

San m-pa kapab konpran-n;

Kè mouin pap jan-m pèdu la foua,

Li pap bandonné mouin nan noua:

Map tan-n sékou-L ak konfians.


5.

Péché nou yo, yo tèlman gran,

Chut nou té tèlman fon!

Min gras Li sé pi konsékan –

Amou Li gran san non!

Bèjé nou, Sovè nou, sé Li

Ki vlé bay tout moun yo la vi –

Sové yo nan min Satan.

Login Form