Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

79. Préparé-m pou la gè
79. Préparé-m pou la gè

79. Préparé-m pou la gè

1.

Préparé-m pou la gè,

Pou-m goumin kont lé mal.

Fè kè-m sinsè, ban-m gnou bon kè

Ki pap di paròl sal.

Gidé tout pansé mouin,

Rétiré tout péché.

Pa gras Ou travay mouin va sin,

Amou va tout réglé.


2.

Agno Bon-Dieu, ban mouin,

Min-m léspri dous pa Ou.

Fè tout aktivité pa mouin

Gingnin charité tou.

Kité-m invité moun

Avèk anpil dousè,

Paské Ou pa vlé pèdu gnoun,

Min-m nan lé dènié è!


3.

Pa kité mouin konfié-m

Nan angnin sòf Ou-min’m;

Si-m gin léspri ògèy nan kè-m,

Fè-m santi féblès mouin!

Fè-m konnin m-pa angnin;

Ban mouin gnou éspri inb.

Tout bagay bon ka fèt pa mouin,

Sé Ou-min’m sèl kap fè-l.


4.

Ban mouin amou pa Ou,

Pou-m suiv chémin Ou suiv.

Ou rai tout bagay ki fou,

Min pa moun Ou fè viv.

Chanjé, gidé léspri-m

Louin tout bagay ki fo,

Pou-m rai péché ak tout kè-m,

Min rinmin péché yo.

Login Form