Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

81. Jézu, Ou ki rinmin mouin
81. Jézu, Ou ki rinmin mouin

81. Jézu, Ou ki rinmin mouin

1.

Jézu, Ou ki rinmin mouin,

Kité mouin alé jouin-n Ou;

Tout lòt azil kapab vin,

Lè lan mò ménasé nou.

Kaché mouin, O Sovè mouin,

Pandan tout loraj la vi.

Résévoua mouin a la fin

Nan la pè ki pap fini.


2.

Ou sé sèl réfuj mouin gin,

Nan-m mouin pa gin lòt éspoua!

Tanpri, pa bandonné mouin,

Sovè-m, lè tout bagay noua.

Mouin vlé konfié-m nou Ou sèl,

Mouin pa gingnin lòt sékou;

Sèvi pou mouin kou gnou zèl,

Ma va bi-in lè-m avèk Ou.


3.

Mouin pa bézouin lòt bagay

Pasé Ou, bon Jézu-Kri.

Sé Ou-min’m ki té kon-n bay

La santé é min-m la vi.

Mouin-min’m, mouin pa vo angnin,

Mouin gingnin anpil péché,

Sé Ou sèl ki vrèman sin,

Ou sé gras é vérité.


4.

Gingnin anpil gras nan Ou…

Pi gran pasé péché nou.

Gras Ou sé gnou bagay dou,

Kité li travay nan nou.

Jézu, Ou sé sous la vi,

Ban-m Léspri Ou san mézi;

Jayi nan mouin kou gnou pui;

Sé la vi ki pap fi-ni

Login Form