Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

82. Kouté!Anj yo ap chanté
82. Kouté!Anj yo ap chanté

82. Kouté!Anj yo ap chanté

1.

Kouté! Anj yo ap chanté,

Gloua a Jézu, nouvo né!

Sé la pè é sé la joua;

Moun va sové pa la foua.

Vi-ni tout moun, chanté tou,

Anj yo ap chanté ak nou.

Jézu fèt nan Bétléèm,

Li sé pitit Bon-Dieu min-m!


Kè:

Kouté! Anj yo ap chanté,

Gloua a Jézu, nouvo né!


2.

Nan sièl la yo adoré-l,

Li sé Kris, li étènèl,

Min, kon lè jus té rivé

Li té vi-ni kou Sovè

Gadé Bon-Dieu nan la chè!

Adoré Li sou la tè.

Sa sé bagay ki pi bèl!

Jézu sé Éma-nuèl.


3.

Li té kité tout gloua li,

Li té vi-ni pou mouri,

Pou nou fèt gnou dézièm foua,

Pou nou antré nan la gloua.

Nou prostèné dévan li

Ki sous justis é la vi.

Gloua, ònè, louanj, viktoua,

Ba li tout, sé li ki Roua.

Login Form