Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

84. Map viv pou Jézu gnou vi ki sinsè
84. Map viv pou Jézu gnou vi ki sinsè

84. Map viv pou Jézu gnou vi ki sinsè

1.

Map viv pou Jézu gnou vi ki sinsè,

Gnou vi plin obéisans ak tout kè;

Map fè tout éfò pou fè li plézi,

Kon sa l-a béni-m toujou nan la vi.

Kè: Jézu, Ségnè ak Sovè-m,

Mouin ba ou tout la vi-m,

Paské sou la koua Kalvè,

Sé pou mouin ou mouri.

Sé ou-min’m sèl ki Mèt mouin,

Pran kè-m kon tròn pa ou;

Map bay la vi mouin pou-m sèvi

Ou-min’m, Kris, pou toujou.


2.

Map viv pou Jézu ki ouété péché-m;

Li mouri sou boua pou-l té kab sové-m.

Amou sa oblijé-m répon-n voua li;

Ma ba-l sa-m gingnin, é ma va suiv li.


3.

Map viv pou Jézu tout koté m-pasé;

Map fè tou sa-m fè pou la gloua Bon-Dieu.

Mouin prèt pou soufri afliksion ou pèd,

Malgré tout zéprèv mouin pap jan-m régnèt.


4.

Map viv pou Jézu ti tan la vi sa,

Pi gran trézò mouin sé souri Mèt la.

Travay mouin sé chaché péchè pèdi,

Fè moun ki bouké jouin-n répo nan li.

Login Form