Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

86. Pi bon zanmi mouin gingnin sé Jézu
86. Pi bon zanmi mouin gingnin sé Jézu

86. Pi bon zanmi mouin gingnin sé Jézu

1.

Pi bon zanmi mouin gingnin sé Jézu,

Amou-l si gran, si vré;

Janmin Li abandonnin-m

Nan tou sa mapé fè.

Souvan mouin fè-l la pin-n nan vi-m;

Pou mouin li bon Sovè;

Lè-m répanti, li padonnin-m;

Alò mouin gin la pè.


Kè:

Pi bon zanmi mouin sou la tè, sé Jézu,

Pi bon zanmin mouin sou la tè, sé Jézu,

Li lavé péché-m pou-l minnin-m nan sièl;

Amou Jézu si bèl.


2.

Pafoua sièl mouin plin ak nuaj,

Tout chémin mouin fè noua,

Fas li kaché ak lonbraj

Lè mouin pa gin la foua.

Nan lamou li prié pou mouin,

Kè mouin vi-n soulajé

Paské li ouété tout chagrin;

Tout la pin-n mouin alé.


3.

Mouin vlé chanté amou li,

Amou Jézu pou mouin,

Bonté-l, fidélité li,

Pou gnou péchè kon mouin.

Kouman m-kapab rémèsié li

Pou amou-l anvè mouin?

Sé pou-m rinmin-l é sèvi li,

Suiv li pré , janmin louin.

Login Form