Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

92. Map travay pou Jézu nan vouayaj mouin
92. Map travay pou Jézu nan vouayaj mouin

92. Map travay pou Jézu nan vouayaj mouin

1.

Map travay pou Jézu nan vouayaj mouin;

Map travay jouk la fin la jouné;

Mouin kab bronché souvan nan chémin mouin,

Min l-a padonnin mouin si-m prié.


Kè:

Map nan travay pou Jézu nan vouayaj mouin;

Map travay ninpòt koté mouin yé;

Parol li sé lasurans mouin gingnin;

Nan travay la m-a toujou rété.


2.

Gin dé lè kè mouin tris pasé yo tout

A kòz danjé mouin ouè nan chémin;

Jézu di: Pa pè, mouin toujou ak ou;

Sé mouin kapab kinbé ou ak mouin.


3.

Mouin kontan avèk Jézu, Sovè mouin;

Lap konsolé pov kè mouin toujou;

Zanmi mouin, vi-ni tou, kouè nan Jézu,

Ou-a jouin-n li fidèl pou sové ou

Login Form