Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

93. Mapé maché sèl ak Jézu
93. Mapé maché sèl ak Jézu

93. Mapé maché sèl ak Jézu

1.

Mapé maché sèl ak Jézu

Nan gnou komunion divin;

Lè mon-n pa kapab fè-m plézi,

Mouin pou Kris, é Kris pou mouin.

Kè: Mouin té ouè li, mouin konnin li,

Li fè mouin maché avè-l;

É li fè-m kado prézans li,

Ki gran gloua, divin prézans li,

Ki gran joua, ouè-l fas a fas!

Mouin ba li la vi-m pou tout tan,

Li té gingnin-m pa la gras.


2.

Sou montagn la mouin té ouè li;

Kris, Konsolatè, Zanmi;

La gloua vizion sa va rété

Jouk tan la vi mouin fi-ni.


3.

Nan tout doulè ak féblès mouin,

Malgré kè-m té fi-n krazé,

Toujou mouin santi prézans li,

Li té ouété-m nan péché.


4.

Nan ténèb la, nan lonbraj la

Ak Sovè la mouin fè rout;

É léson lap ansingnin mouin

Fè-m vlé suiv li kout ké kout.

Login Form