Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

99. Mouin vlé rakonté tou patou
99. Mouin vlé rakonté tou patou

99. Mouin vlé rakonté tou patou

1.

Mouin vlé rakonté tou patou

Kòman Jézu rinmin mouin;

Sou la tè li vi-ni gnou jou

Pou li bay vi li pou mouin.


Kè:

Sé gnou bèl istoua nap rakonté,

Jézu-Kri mouri pou nou.

An nou chanté, an nou adoré

Gnou Roua ki si rinmin nou!


2.

Mouin té pèdi, li sové mouin,

Li té ouè jan m-tap soufri;

Ak bra li, li antouré mouin,

Li pran mouin sou zépol li.


3.

A! bi-in souvan mouin akablé –

La vi abat kouraj mouin;

Min mouin pa pè, Jézu tou pré

Pou rékonfòté nan-m mouin.


4.

Toujou Jézu sé Sovè mouin,

É kan lè a va rivé

Pou-m alé ouè Rédanmtè mouin,

Sé avèk joua mouin pralé

Login Form