Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

103. Adoré Li! Jézu, Rédanmtè, béni nou
103. Adoré Li! Jézu, Rédanmtè, béni nou

103. Adoré Li! Jézu, Rédanmtè, béni nou

1.

Adoré Li! Jézu, Rédanmtè, béni nou;

Chanté amou-L, anonsé-l tou patou.

Adoré Li! Zanj yo ki pi ro nan sièl la;

Fòs é lonnè pou Jézu, Sovè a.

Kou gnou Bèjé, Jézu véyé pitit Li,

Toujou lapé pòté yo nan bra Li.

Adoré Li! Palé sou gras Li montré nou;

Adoré Li! Nan chan jouayé chak jou.


2.

Adoré Li! Jézu, Rédanmtè nap béni;

Pou péché nou, Li té soufri, mouri.

Li sé Ròch nou, éspoua la vi étènèl la;

Adoré Li! Jézu krusifié a.

Chanté louanj Li, Jézu pòté tristès nou.

Amou Jézu mèvéyé, san fin tou.

Adoré Li! Palé sou gras Li montré nou;

Adoré Li! Nan chan jouayé chak jou.


3.

Adoré Li! Nap béni sèl Rédanmtè a;

Jouk pòt sièl la yap tandé: Ozanna!

Jézu, Sovè, va régné pandan tout sièk yo,

Kouroné Li Profòt é Prèt é Roua.

Kris ap vi-ni, Gran Chèf sou tout la tè a;

Pou Jézu, tout puisans avèk tout gloua.

Adoré Li! Palé sou gras Li montré nou;

Adoré Li! Nan chan jouayé chak jou.

Login Form