Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

109. Jézu, mouin té promèt Ou
109. Jézu, mouin té promèt Ou

109. Jézu, mouin té promèt Ou

1.

Jézu, mouin té promèt Ou,

Pou-m suiv Ou jouk la fin;

Rété tou pré mouin tou tan,

Mèt mouin é Zanmi mouin.

Mouin pa pè sa kap rivé-m,

Lè Ou rété tou pré-m;

Mouin pap pèdu nan rout la,

Lè Ou maché avè-m.


2.

M-santi lé mon-n trò pré mouin;

Jézu, rété pi pré.

Gin dé bagay ki tanté-m;

Pou minnin-m nan péché.

Enmi-m yo, yo toujou la,

Yo andan kè mouin tou;

Min Jézu, Ou kab sové-m,

Rété pi pré toujou.


3.

Kité-m tandé Ou palé

Bi-in klèman, pou-m kapab

Konnin ké sé la voua Ou,

Malgré tout voua péché.

Palé pou ban-m plus konfians,

Pou-m fè tou sa Ou vlé.

Palé, é fè-m kouté Ou

Sé Ou ki Gadi-in mouin.


4.

O Jézu, Ou té promèt

Tout moun yo kap suiv Ou,

Koté Ou-a yé nan sièl la,

Sé la yo va yé tou.

É Jézu, mouin té promèt

Pou-m suiv Ou tout tan,

O ban mouin gras Ou anpil,

Mèt mouin é Zanmi mouin.


5.

Kité-m ouè tout gras Ou yo,

Pou-m mét piè-m ladan.

Tout éspoua mouin pou suiv Ou

Sé nan fòs Ou sèlman.

O gidé mouin, é rélé-m,

Soutni-m jouk sa fi-ni;

Épi pran mouin nan sièl la,

Mèt mouin é Zanmi mouin.

Login Form