Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

111. An nou travay pou lé Ségnè
111. An nou travay pou lé Ségnè

111. An nou travay pou lé Ségnè avan solèy va kouché

1.

An nou travay pou lé Ségnè avan solèy va kouché

Pou a-nonsé bòn nouvèl li tou patou,

É lè Jézu va tounin pou chaché tout fidèl li yo,

Lè lapèl va fèt nan sièl la, nou va la.


Kè:

Lè lapèl va fèt nan sièl la (4 foua)

Nou va la.


2.

Nou pa gin pou dékourajé malgré chémin difisil,

É tristès pap fè nou maché tèt an ba.

Toutfoua napé tan-n lé Ségnè ki va parèt an lè a,

Lè lapèl va fèt nan sièl la nou va la.


3.

Gin anpil mouton ki pèdu, ki égaré nan péché;

Yo pa min-m konnin nou gin gnou bon Bèjé.

An nou chaché yo pou Jézu, fè yo antré nan pak li,

Lè lapèl la fèt nan sièl la, yo doué la.

Login Form