Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

117. Gadé ti Jézu ki kouché nan krèch la
117. Gadé ti Jézu ki kouché nan krèch la

117. Gadé ti Jézu ki kouché nan krèch la

1.

Gadé ti Jézu ki kouché nan krèch la,

Otèl la réfuzé-l malgré Li té Roua;

Bèjé yo té vini pou adoré Li.

Bèl ti Ségnè Jézu ki t-apé dòmi.


2.

Bèf yo t-apé béglé, ti Bébé lévé,

Li ouvri bèl jé Li, min Li pat krié;

Zétoual nan sièl la té kléré figu Li;

Vi-n ouè Sovè ou ki té fèt pou mouri.


3.

Mèsi, Ségnè Jézu, pou kado la vi,

Jou fèt ou, Noèl la, fè kè mouin réjoui;

Mouin rinmin ou, Jézu, pi plus ké janmin,

Mouin ba ou tout kè mouin pou létènité.

Login Form