Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

128. Ségnè, kondui mouin chak jou
128. Ségnè, kondui mouin chak jou

128. Ségnè, kondui mouin chak jou

1.

Ségnè, kondui mouin chak jou

Koté ou vlé pou-m alé;

Fè-m konnin volonté ou,

Montré mouin sa-m gin pou fè.


2.

Ban mouin kouraj nan danjé,

Montré-m chaché sékou ou,

Fè-m kon-n ou kapab sové,

Gadé mouin nan amou ou.


3.

Lè-m tanté pou fè lé mal,

Fè mouin rété fò é fèm,

É lè mouin kanpé tou sèl,

Avèk min ou protéjé-m.


4.

Lè kè mouin ranpli la joua,

Édé mouin pou-m sonjé ou.

Sa ki fè mouin pi kontan

Sé amou ou gin pou mouin.


5.

Lè travay mouin sanblé di

Édé-m gin pèsévérans.

Nan soufrans, nan maladi

Ban-m kouraj ak pasians.


6.

Edé-m fè tou sa ki bon,

Kòm pitit ou sou la tè.

Lè la vi mouin doué fini,

Kité-m al nan sièl ak ou.

Login Form