Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

Chants d'Esp. Vocale Pro Chants d'Esp. Audio Pro+
Screenshot 20200827 212115 1125x2436
apple app store apple app store
download download
5a87aaa2 e8e6 11ea 812a 00155d130a49 2393192c ad7c 11ea 9b03 00155dc3fec1 Audio Pro

Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!


129. Gnou foua rout mouin té gin tristès
129. Gnou foua rout mouin té gin tristès

129. Gnou foua rout mouin té gin tristès

1.

Gnou foua rout mouin té gin tristès,

Paské kè-m té plin péché.

Koul yé a mouin pa nan détrès,

Dépi amou Jézu té antré.


Kè:

M-pa kab di konbi-in mouin rinmin Jézu

M-pa kab di konbi-in li rinmin mouin,

Paské amou Li san mézu

É profondè li san fin.

Jézu-Kri té rachté mouin ak san Li,

Joua sièl la nan nan-m mouin kòmansé,

M-ap viv sèlman pou Sovè a

Dépi amou Jézu té antré.


2.

Gingnin gras pou tout kè inb yo,

Gras pou chak moun ki sové,

Gingnin puisans pou fè kè-m pròp

Dépi amou Jézu té antré.


3.

Lésé-m bay moun Lévanjil la,

Jouin-n lé zòt pou Jézu-Kri;

La koua Jézu, mouin vlé pòté

Jouk tan mouin fini travay pou Li.

NEW APP IS LIVE!

1125x2436

Login Form