Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

58. Chak Moman Sovè Mouin Minnin-m
58. Chak Moman Sovè Mouin Minnin-m

58. Chak Moman Sovè Mouin Minnin-m

1.

Chak moman Sovè mouin minnin-m;

Ki sa mouin doué tan-n ankò?

Mouin pa jan-m kab douté amou-L,

Pou mouin, sa vo plus ké lò.

La pè sièl ak konsolasion

Ap la foua mouin jouin-n nan Li;

É nan tout bagay ki rivé-m

Mouin toujou ouè Jézu-Kri. (bis 2 lign yo)


2.

Chak moman Sovè mouin minnin-m;

Souri Li kléré chémin-m.

Li ban-m gras pou tout éprèv mouin,

Pin ki sòti nan Li-min’m.

Malgré pié mouin souvan glisé

É nan-m mouin konnin souaf tou,

Sòti nan Ròch la dévan mouin

Sous la jayi nuit kon jou. (bis 2 lign yo)


3.

Chak moman Sovè mouin minnin-m,

Kè-m ranpli ak pè pafèt;

Amou-L va toujou anbrasé-m

Min-m nan soufrans ak dizèt;

Lè nan-m mouin monté nan sièl la

Koté Jézu ap tan-n mouin,

Chan sa ma va chanté toujou:

Li va minnin-m jouk la fin. (bis 2 lign yo)

Login Form