Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

6. Pitit Byinn-Émé Nan Jézu
6. Pitit Byinn-Émé Nan Jézu

6. Pitit Byinn-Émé Nan Jézu

1.

Pitit byinn-émé ana Jézu,

Mèvéyé paròl la gras:

Nan Pitit Li Papa ouè nou

Gras a Kris Li banou plas.


Kè:

A lè-ki lé nou sé pitit Bon-Dieu

É sa nou va yé pakò manifèsté,

Min nou konnin lè Li va parèt,

Nou konnin lè Li va parèt,

Nou va sanblé Li,

Nou va sanblé Li,

Paské n-a ouè Li jan Li yé.


2.

Éspérans béni pa louin nou

Byinto n-a ouè gloua Bon-Dieu

Lè ékla sélès parèt tou

N-a kontanpl fas Jézu.


3.

Promès Kris va réalizé,

N-a gin min-m imaj ak Li,

Sé puisans Li ki transfòmé,

Chak moun ki pral konvèti.

Login Form