Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

25. Sé Jézu Sèl Ki Satisfè-m
25. Sé Jézu Sèl Ki Satisfè-m

25. Sé Jézu Sèl Ki Satisfè-m

1.

Ki kab bay kouraj kòm Jézu

Ak prézans Li si divin?

Fidèl é sansib é présié

Mouin byinn-éré, Li pou mouin.


2.

A la gnou mèvéyé salu,

Mouin pap jan-m kapab konnin,

Kouman gnou nan-m ki plin péché,

Jouin-n mouayin pou padonnin.


3.

Lè mouin bò la riviè la vi,

Avèk sa yo ki rachté

Nou va louanjé Ségnè nou,

É pou toujou na chanté.

(Favorites 2 – No. 4)

Login Form