Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

31. Suiv Mouin
31. Suiv Mouin

31. Suiv Mouin

1.

Mouin tap fè gnou rout difisil

É-m té santi tou sèl.

Chay lou ki té sou do mouin

Té bésé-m tèt anba

Mouin té plingnin a Jézu

Kouman moun maltrété-m,

Lè sa mouin té tandé Li di dousman:

«Pié-m té fatigé osi

Sou rout mòn Kalvè a,

Koua la tè vini si lou,

Chay la té fè-m tonbé.

Souayé fidèl pèlérin

Sièl la mouin kapab ouè,

Lévé koua ou é suiv mouin pa-za-pa.


2.

M-ap travay du pou Jézu,

Mouin té di trè souvan,

Mouin gin tan fè gran sakrifis,

Pou maché avèk li,

Mouin té lésé gro lajan,

Mouin vo anpil, m-té di:

É mouin tandé Li palé mouin dousman.

Mouin té kité la gloua mouin,

Mouin gadé-l kòm gnou pèd.

Yo klouré-m sou boua Kalvè.

Mouin fè tout sa pou ou.

Annou maché byin ansan-m

Nan chémin la vi sa a,

Pran la koua ou

É suiv mouin jouk la fin.

Login Form