Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

33. Mouin Gin Gnou Anvi Nan Kè Mouin Jézu
33. Mouin Gin Gnou Anvi Nan Kè Mouin Jézu

33. Mouin Gin Gnou Anvi Nan Kè Mouin Jézu

1.

Mouin gin gnou anvi

Nan kè mouin pou Jézu

Mouin gin gnou anvi nan kè mouin pou Li

Malgré mouin konnin

Mouin gin gnou anvi nan kè mouin pou Li:


Kè:

Konbyin mouin anvi Jézu,

Mouin gin gnou anvi nan kè mouin pou Li,

Pou mouin tou prè Li prézans Li,

Mouin gin gnou anvi nan kè mouin pou Li.


2.

Mouin ta kontan

Pou mouin maché ak Jézu,

Mouin ta byin kontan pou ba Li la min,

Sépandan mouin konnin

Li la pou gidé-m,

Mouin konnin amou Li pap jan-m lagé-m.


3.

Pou nou-min’m ki pa ko

Konnin Jézu-Kri,

Nou manké pi gran la joua ki gingnin,

Vi-n résévoua Li kom Sovè é Mèt nou

Li vlé ouété nou anba kòd péché.

Login Form