Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

46. Pi Fon, Pi Fon
46. Pi Fon, Pi Fon

46. Pi Fon, Pi Fon

1.

Pi fon, pi fon mouin pralé,

Nan lamou Jézu, Sovè-m,

M-ap chèché konnin pouki,

Li té tèlman rinmin-m,

Pouki Li lonjé min Li,

Ouété-m nan grav péché,

Li té sové-m, Li té géri-m,

Malgré-m té byin égaré.


2.

Pi fon, pi fon mouin pralé,

Nan la soufrans dé Jézu.

M-ap suiv Li nan jadin an

Koté-L té soué san Li.

La Li pran fado doulè,

Péché lé mon-n antié

O chè Ségnè, Ségnè édé-m,

Pa kité-m dékourajé.


3.

Pi fon, pi fon mouin pralé,

Nan volonté Jézu-Kri,

M-ap prié konnin suiv Li

Pou fè Ségnè-m plézi.

Mouin vlé bésé dévan Li,

Prostèné nan pié Li.

Fè sa ou vlé, kasé kè mouin,

Fè-m gnou bon vèso tanpri.

Login Form