Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

49. Chak Pa Mouin Fè
49. Chak Pa Mouin Fè

49. Chak Pa Mouin Fè

1.

Chak pa mouin fè

Sovè-m alé dévan mouin

Ak min Li, Li kondui-m nan bon chémin

Nan zorèy Li, mouin palé: «M-adoré Ou»

Nan la joua maché ak Li chak jou.


Kè:

Chak pa mouin fè

M-konnin Jézu va gidé-m,

Nan gnou plin-n pi ro Li toujou minnin-m

Jouk tan gnou jou

Mouin va fè dènié pa mouin

Chak pa mouin fè

Kondui-m pi prè sièl la.


2.

Lè asurans mouin komansé fayi

É dévan-m gin gnou falèz infini.

Mouin viré jé-m é gadé bo Sovè mouin

Li sé fò mouin lè-m maché avè-l.


3.

Mouin konfié nan Kris malgré sikonstans,

Jézu gingnin la vi an abondans.

L-apé kinbé klé a ki louvri pòt la,

Pou-m antré nan péyi promès la.

Login Form