Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

Chants d'Esp. Vocale Pro Chants d'Esp. Audio Pro+
Screenshot 20200827 212115 1125x2436
apple app store apple app store
download download
5a87aaa2 e8e6 11ea 812a 00155d130a49 2393192c ad7c 11ea 9b03 00155dc3fec1 Audio Pro

Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!


76. Mouin Vlé Alé Koté Ou Vlé
76. Mouin Vlé Alé Koté Ou Vlé

76. Mouin Vlé Alé Koté Ou Vlé

1.

Pétèt sé pa-p sou gnou gro montagn

Ni nan gnou péi byin louin,

Pétèt sé pa nan gnou gran batay

Ké Ou va sèvi ak mouin

Min si sé voua pa Ou ki palé,

Min-m si mouin pa gin angnin,

M-ap répon-n: «Bon-Dieu, ak min Ou sou mouin

Mouin va alé koté Ou vlé.»


Kè:

Mouin va alé koté Ou vlé, Bon-Dieu,

Nan mòn, sou la mè, nan valé,

Mouin va di sa Ou vlé mouin di, Ségnè,

Mouin va sa Ou vlé pou mouin yé.


2.

Pétèt jodi a s paròl dou

Ké Jézu vlé pou-m palé,

San dout doué gingnin sou rout la tou

Gnou égaré pou-m chèché.

O Bon Sovè si ou va gidé-m,

Si sou rout la ou kinbé-m,

Mouin va répété mésaj la vi

Mouin va di sa Ou vlé mouin di.


3.

Sètènman gingnin gnou vié ti plas,

Nan gran rékolt mon-n sa a,

Koté-m kab fè min-m sé gnou ti kras,

Pou Jézu krusifié a.

Ma mété konfians mouin nan Ou, Ségnè-m,

Paské Ou té rinmin-m vré.

Ma fè volonté Ou, chè Sovè-m,

Mouin va sa Ou vlé pou mouin yé.

NEW APP IS LIVE!

1125x2436

Login Form