Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

102. Anfin mouin livré volonté-m si rébè-l
102. Anfin mouin livré volonté-m si rébè-l

102. Anfin mouin livré volonté-m si rébè-l

1.

Anfin mouin livré volonté-m si rébè-l;

Mouin vlé pou ou, Sovè-m, pou ou-min’m sèl.

Koul yé a, mouin vlé di nan priè-m:

Ségnè, fè volonté ou nan kè-m.

Kè: Volonté Bon-Dieu dous;

Sé li min-m mouin kontan suiv;

Ségnè, volonté ou agréab;

Fè-m pi konpran-n li chak jou;

Fè-m konnin jan pou-m suiv ou;

Volonté ou dous, li si émab.


2.

Mouin té fi-ni bouké viv anba péché;

Chémin Satan tou rèd, tou noua li yé;

Min bèl lumiè té kléré rout la

Lè-m té jouin-n ak Jézu pré la koua.


3.

O, volonté ou dous; ladan map rété;

Ou sèl konnin chémin mouin doué pasé.

Tout dézòd réglé, la pé ranpli-m;

Kon gnou ti zouazo, nan-m mouin vi-n lib.


4.

Nan-m mouin kaché nan ou, Ségnè, pou tout tan;

Pié mouin pa pou suiv ankò tras Satan.

Ki puisans ki kab égaré mouin

Lè-m rété nan volonté Bon-Dieu?

Login Form