Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

17. Rout La Vi Sé Kon Gnou Chémin
17. Rout La Vi Sé Kon Gnou Chémin

17. Rout La Vi Sé Kon Gnou Chémin

1.

Rout la vi sé kon gnou chémin,

La-dan gin anpil danjé;

Li trè du épi li fè noua,

Gin labou, li byin glisé.

Fòk nou véyé a chak moman,

Si nou vlé fè chémin sa-a,

Sé pou-n jouin-n

Gnou moun-n kondui nou.

Épi suiv li pa-za-pa.


Kè:

O Bon Sovè, vi-n kondui mouin,

Fè mouin rivé jouk lòt bò

Koté zanj yo ap chanté non ou,

É mouin pap tounin ankò.


2.

Nap monté épi nap désan-n,

Gin falèz a gòch a douat,

Mòn la rèd é rout la fonsé,

Li apik épi étouat.

Fò-n bay gid la kinbé min nou,

Si nou vlé fè chémin sa-a

Sé pou fixé jé nou sou Li,

Épi suiv Li pa-za-pa.


3.

Gin lòt rout ki laj é byin bèl,

Min li pa ka fè-m rivé

Lòt bò mòn la avèk Jézu,

Koté zanj yo ap chanté.

O Jézu, pa kité-m tonbé,

Ni bronché nan chémin sa-a,

Min kinbé-m plu prè ou toujou,

Mapé suiv ou pa-za-pa.

Login Form