Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

18. Mouin Maché Nan Gnou Dur Chémin
18. Mouin Maché Nan Gnou Dur Chémin

18. Mouin Maché Nan Gnou Dur Chémin

1.

Mouin maché nan gnou dur chémin,

Pèson-n pa ban-m sékou,

Fado mouin dékourajé mouin

Li sanblé tèlman lou,

Mouin plingné dévan Jézu:

«Mou yo pa gin amou»

Épi Li répon-n

Mouin ak voua si dous:

«Mouin té bouké, mouin-min’m tou,

Lè sou Kalvè m-maché,

Koua mouin té vini si lou

Mouin fini pa tonbé

Krétyin, sé pou ou fidèl,

Répo ou pa tro louin,

Pran koua ou, non,

É maché avèk mouin.»


2.

Souvan sé mouin vanté tèt mouin,

M-di: «Mouin fè gran sèvis,

É pou-m suiv nan lé bon chémin

M-fè gran sakrifis.

Mouin rénonsé si bèl bagay

Pou-m vini disip Kris»

Pui, m-tandé-L répon-n

Mouin ak voua byin tris:

«Mouin kité bèl la gloua mouin,

Mouin rénonsé-l ak joua,

Lé mon-n pa résévoua mouin,

Yo klouré-m sou gnou koua.

Ou-min’m kab fè chémn-an

Ak min ou nan min mouin,

Pran koua ou, non,

É maché avèk mouin.»


3.

«Koun-yé’a, Jézu, m-vlé suiv ou

Avèk umilité,

É si-m bézouin mouri pou ou

Min-m sa-a pap jan-m péyé

Tout lamou ou, san mézi

Ké la mò ou montré-m»

Ak voua byin dous

Li répon-n, Li mandé-m:

«Si sé sèlman ti vè dlo

Mouin vlé ou bay pou mouin,

Ou byin, pòté gro fado

Ki pézé jouk la fin,

Min-m si-m bézouin ou soufri

É mouri pou mouin tou»

«Jézu, ma pran koua mouin,

Ma fè-l pou ou!

Login Form