Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

Chants d'Esp. Vocale Pro Chants d'Esp. Audio Pro+
Screenshot 20200827 212115 1125x2436
apple app store apple app store
download download
5a87aaa2 e8e6 11ea 812a 00155d130a49 2393192c ad7c 11ea 9b03 00155dc3fec1 Audio Pro

Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!


35. Pawol Bondié Ban Nou Lumiè
35. Pawol Bondié Ban Nou Lumiè

35. Pawol Bondié Ban Nou Lumiè

1.

Paròl Bon-Dieu ban nou lumiè

Pou kléré chémin salu;

Pou établi li kon Ségnè

Nan kè mouin, sa fè-m réjoui.


Kè:

M-ap séré Paròl Ou nan kè-m

Pou mouin pa fè péché kont Ou,

Pou mouin pa péché (2 foua)

M-ap séré Paròol Ou nan kè-m.


2.

Paròl Ou, Ségnè, sé sètin,

Établi pou pa fayi;

Fidélité Ou toujou min-m,

Gnou sous ki vrèman jayi.


3.

Chak matin, midi é asouè

M-ap di: Mèsi, chè Ségnè;

Paské Ou-min’m gnou dou Sovè,

M-ap sèvi Ou byin sinsè.


4.

Paròl Ou ban nou asurans

Ké Jézu va rétounin.

Nou-min’m va chanjé aparans;

Avèk Jézu n-a rété.

NEW APP IS LIVE!

1125x2436

Login Form