Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

39. Lé Monn Sé Pa Lakay Mwen
39. Lé Monn Sé Pa Lakay Mwen

39. Lé Monn Sé Pa Lakay Mwen

1.

Lé mon-n sé pa lakay mouin,

Nan sièl map pralé;

Trézò mouin ak kè mouin,

An-ro yo tout fiksé.

Mouin tandé zanj yo

Kap rélé mouin alé la,

É mouin pa kab santi-m

Tròp a-lèz isi-ba.


Kè:

Jézu, ou konnin ou sé sèl zanmi mouin,

Si ou pa pran-mouin nan sièl,

O Ségnè-m sa mouin fè?

Mouin tandé zanj yo

K-ap rélé mouin alé la,

É mouin pa kab santi-m

Trò a-lèz isi-ba.


2.

Mouin konnin mouin pa dign,

Mouin sé gnou vil péchè;

Min mouin gin tout éspoua

Ké Jézu sé Sovè-m;

Sé Jézu ki té mouri

Sou lé boua Kalvè

É li té sové nan-m mouin pou létènité.


3.

Mouin gin kèk byin-émé

Ki dévansé-m déjà;

Yo nan bra dé Jézu,

É y-apé tan-n mouin la.

Mouin gin pou rété,

Luté kon gnou bon solda

Min Jézu, lè ou rélé-m,

M-a vi-n avèk joua.

Login Form