Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

Chants d'Esp. Vocale Pro Chants d'Esp. Audio Pro+
Screenshot 20200827 212115 1125x2436
apple app store apple app store
download download
5a87aaa2 e8e6 11ea 812a 00155d130a49 2393192c ad7c 11ea 9b03 00155dc3fec1 Audio Pro

Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!


40. Pètèt Sé Pa Sou Gnou Gro Montay
40. Pètèt Sé Pa Sou Gnou Gro Montay

40. Pètèt Sé Pa Sou Gnou Gro Montay

1.

Pètèt sé pa sou gnou gro montagn,

Ni nan gnou péi byin louin;

Pètèt sé pa nan gnou gran batay,

Ké Ou va sèvi ak mouin;

Min si sé voua pa Ou ki palé,

Min-m si mouin pa gin angnin,

M-ap répon-n, Bon-Dieu,

Ak min Ou sou mouin,

Mouin va alé koté Ou vlé.


Kè:

Mouin vlé alé koté Ou vlé, Bon-Dieu,

Nan mòn, sou la mè, nan valé.

Mouin va di sa Ou vlé mouin di Bon-Dieu,

Mouin va sa Ou vlé pou mouin yé.


2.

Pètèt jodi a sé paròl dou

Ké Jézu vlé pou-m palé;

San dout doué gingnin sou rout la tou,

Mouin égaré pou-m chèché.

O Bon-Sovè, si Ou va gidé-m,

É si sou rout la Ou kinbé-m,

Mouin va répété mésaj la vi,

Mouin va di sa Ou vlé mouin di.


3.

Sèrènman gingnin gnou vié ti plas

Nan gran rékolt mon-n sa a,

Koté-m kab fè, min-m gnou ti kras

Pou Jézu, Krusifié a.

M-a mété konfians mouin nan Ou, Ségnè-m

Paské Ou té rinmin mouin vré;

M-a fè volonté Ou, chè Sovè-m,

Mouin va sa Ou vlé pou mouin yé.

NEW APP IS LIVE!

1125x2436

Login Form