Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

60. Nan Mitan Gro La mè ak tanpèt mouin té yé
60. Nan Mitan Gro La mè ak tanpèt mouin té yé

60. Nan Mitan Gro La mè ak tanpèt mouin té yé

1.

Nan mitan gro la mè ak tanpèt mouin té yé

San sékou-m té pèdu,

San la foua, san lumiè,

Tout a kou mouin ouè gnou gro bato ap pasé.

Mouin ranmasé tout fòs mouin

É mouin té rélé:

O sékou! O sékou!

Ki lès ki pou sové-m? O sékou!


2.

Sé bato Lévanjil vapè byin ékipé

Ki t-ap minnin fidèl yo

Nan rouayòm Bon-Dieu.

Kapitèn bato a ouè éfò mouin tap fè

Ak gnou min byin an lè mouin té krié trè klè:

O sékou! O sékou!

Ki lès ki pou sovè-m? O sékou!


3.

Tout suit bato sovtaj fè mouin repran-n kouraj

Nan gran bonté li chèf la

Pran ka mouin an chaj.

Koun yé a moun kontan é zafè mouin réglé

Paské gran Sovè-a rivé

Koté-m té yé.


4.

Ami dékourajé ki pa konnin la pè

Kap fè nofraj anba térib la mè péché

Sovè mouin dispozé sové ou si ou vlé,

Vi-n chèché sékou Li koun yé a san dèlé.

Li sové-m! li sové-m!

Ak la joua oua chanté: Li sové-m!

Login Form