Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

66. A La Yon Mèvéyé, Mèvéyé Jou
66. A La Yon Mèvéyé, Mèvéyé Jou

66. A La Yon Mèvéyé, Mèvéyé Jou

1.

A la gnou mèvéyé, mèvéyé jou

Jou m-pa ka jan-m blié,

Lè-m té nan ténèb, pèdu nan la bou,

Jézu Sovè-m mouin kontré;

A la gnou zanmi ki gin charité,

Li satisfè-m ak gras Li,

Li pran tristès mouin, Li ba-m alégrès,

É Li fè tout ténèb mouin pati.


Kè:

Sièl la dé san-n, plin nan-m mouin ak la joua

Lè Sovè mouin té sové-m a la koua.

Péché-m tout padonné,

Ténèb nan lumiè touné

Sièl la désan’n, plin nan-m mouin ak la joua.


2.

Fèt dé nouvo pa puisans Léspri Sin,

Li fè-m gnou pitit Bon-Dieu,

Amou Kalvè justifié-m, sé sètin,

Li ban-m gnou chan glorié;

Travay sa-a fèt nan gnou ti moman

Lè-m répanti nan péché-m,

Lè-m aksépté Li é lè-m konfésé Li,

O béni non Li, Li sové-m.


3.

A-lè-ki-lé, lèspérans ké-m trouvé

La duré jouk la vi sa-a

Va fini gnou jou, pui, m-tout asuré

Ma jouin-n gnou plas nan sièl la.

Tou sa-a rivé-m paské gnou bèl jou

Mouin té kouè nan Jézu-Kri,

Byinfè yo si bèl ak salu étènèl

Mouin résévoua tout nan min Li.

Login Form