Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

67. Chémin An Pa Fasil
67. Chémin An Pa Fasil

67. Chémin An Pa Fasil

1.

Chémin an pa fasil

Jouk nou rivé nan sièl a

Li gignin pikan é pièj anpil

Chémin an pa fasil

Min Jézu maché ak nou

Li rann kè nou tout a fè trankil

Refrain:

Non, non, chémin an pa fasil (bis)

Min Jézu maché ak nou

Li poté fado nou

Gras li fè kè nou réjoui anpil


2.

Chémin an pas fasil

Gingnin zéprèv, gin traka

Tout koté nou pasé gin danjé

Rout la mèt difisil

Si Jézu kinbé min nou

Na rété fèm lè pié nou glisé


3.

Ko nou konn fatigé

Dékourajé nan rout la

Epi Satan konn vi-n tanté nou

Min n-apé tann lé Ségnè

K-ap parèt nan glou Li

L-apé pran nou ak Li gnou bèl jou

Login Form