Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

80. Lè Kè Ou Fè Tris, O Gadé Jézu
80. Lè Kè Ou Fè Tris, O Gadé Jézu

80. Lè Kè Ou Fè Tris, O Gadé Jézu

1.

Lè kè ou fè tris, O gadé Jézu,

Li sé pi bon zanmi pasé tout,

Ou va jouin-n Jézu kanpé tou pré ou,

Pou konsolé ou chak lè, chak jou.


Kè:

Kè tris, di tou sa a Jézu,

Alé koun-yé a,

Pa mizé pou di Li tout,

Kè tris, bay tout chay a Jézu,

Li va ranpli kè ou avèk joua.


2.

Jézu va bay ou joua pou chak tristès,

Bèl soulajman L-a bay pou la pin-n,

Lè ou chèché-L,

Ou-a jouin-n Li san dout.


3.

Jézu konnin ninpòt traka ou gin,

É Li vlé géri nan-m ou troublé,

Esk ou va gin konfians nan amou Li?

Jézu sèl kap géri léspri ou.

Login Form