Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

83. Pi Fon, Pi Fon Mwen Pralé
83. Pi Fon, Pi Fon Mwen Pralé

83. Pi Fon, Pi Fon Mwen Pralé

1.

Pi fon, pi fon mouin pralé

Nan lamou Jézu – Sovè-m,

Map chanté konnin pouki

Li té tèlman rinmin-m,

Pouki Li lonjé min Li

Ouété-m nan gran péché,

Li té sové-m, Li té géri-m

Malgré-m té byin égaré.


2.

Pi fon, pi fon mouin pralé

Nan la soufrans dé Jézu,

Map suiv Li nan jadin an

Koté-l té soué san Li,

La Li pran fado doulè,

Péché lé mon-n antié,

O chè Ségnè, Ségnè édé-m,

Pa kité-m dékourajé.


3.

Pi fon, pi fon mouin pralé

Nan volonté Jézu-Kri,

Map prié, konnin suiv Li

Pou fè Ségnè-m plézi

Mouin vlé bésé dévan Li,

Prostèné nan pié Li,

Kris, fè sa-ou vlé,

Kasé kè mouin,

Fè-m gnou bon vèso, tanpri.

Login Form