Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

82. O Nuit trè Sin, Bèl Zétoual Yo Ap Briyé
82. O Nuit trè Sin, Bèl Zétoual Yo Ap Briyé

82. O Nuit trè Sin, Bèl Zétoual Yo Ap Briyé

1.

O nuit trè sin, bèl zétoual yo ap briyé,

Sé la nuit lè Jézu-Kri té fèt.

Lontan lé mon-n té égaré nan péché

Jouk Li parèt é nan-m mouin té viv ankò.


Kè:

O jou dé joua lé mon-n apé réjoui

Pou lè gro Lumiè kap fè gnou nouvo jou.

Mété jénou a tè, O tandé sa yap chanté.

O nuit trè sin, O nuit, O nuit lè Kris té fèt

O nuit divin, O nuit, O nuit divin.


2.

Nou suiv lumiè sa avèk tout gran joua,

Kè nou briyé avèk amou pou Jézu-Kri.

Nou adoré Li ki vi-n fèt pou sové nou,

Nou suiv Li min-m jan

Moun saj té suiv Li.

Login Form